personeelswerving
personeelsregelingen
personeelsadministratie
personeelsdiensten
medewerkers
partners
home
     
Het merendeel van de bedrijven in Nederland valt onder een CAO. Bedrijven zijn verplicht zich hieraan te houden door de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). CAO's bestaan over het algemeen uit een raamwerk waarin de grote lijnen zijn vastgesteld (aantal verlofdagen, pensioenaansluiting, salarissen ed.)
Op bedrijfsniveau kan (en moet veelal) de bedrijfsspecifieke situatie ingevuld worden. Te denken valt daarbij aan: autoregelingen, werkkleding, diverse toeslagen, bedrijfsspaarregelingen.

Om de concurrentiepositie te behouden is het zinvol om ook hier de vinger aan de pols te houden. Van Der Laan ondersteunt en begeleidt de toepassing en de ontwikkeling van adequate (en dus in de sector passende) personeelsregelingen.

   
 
Hommelseweg 424
6821 LW Arnhem

Telefoon 026 445 70 74
E-mail info@vanderlaan.nl
KvK nummer: 57196664